Dịch nhạc

End of The World – Herman’s Hermits

Pinterest LinkedIn Tumblr

Why does the sun go on shining?
Cớ sao mặt trời lại chiếu sáng?
Why does the sea rush to shore?
Cớ sao sóng biển lại xô bờ?
Don’t they know it’s the end of the world?
Chúng không biết hôm nay là ngày tận thế sao?
When you don’t love me anymore
Khi người đã không còn yêu tôi nữa

Why does my heart go on beating?
Cớ sao tim tôi lại đập thổn thức?
Why do these eyes of mine cry?
Cớ sao đôi mắt này lại nhỏ lệ?
Don’t they know it’s the end of the world?
Chúng không biết hôm nay là ngày tận thế sao?
It ended when you said goodbye
Ngày tàn tro khi người nói lời ly biệt

I wake up in the morning and I wonder
Tôi tỉnh mộng vào buổi sáng và tự hỏi
Why everything’s the same as it was
Cớ sao mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước
I can’t understand, no, I can’t understand
Tôi chẳng thể hiểu, chẳng thể nào hiểu được
Why life goes on the way it does
Cớ sao cuộc đời này lại trôi đi như thế

Why do the birds go on singing?
Cớ sao lũ chim lại hót?
Why do the stars glow above?
Cớ sao vì sao lại sáng trên cao?
Don’t they know it’s the end of the world?
Chúng không biết hôm nay là ngày tận thế sao?
It ended when I lost your love
Ngày tàn tro khi tôi lạc mất tình yêu

Don’t they know it’s the end of the world?
Chúng không biết hôm nay là ngày tận thế sao?
It ended when you said goodbye
Ngày tàn tro khi người nói lời ly biệt

– Bản dịch của Chơn Linh –

(Số lượt đọc: 59 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận