Idioms & Expressions

“gãi đúng chỗ ngứa” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

just what the doctor ordered – exactly what was needed

đúng ý muốn, gãi đúng chỗ ngứa

Example: Martin wanted a hot drink after spending the day skiing. A cup of hot cocoa was just what the doctor ordered.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 246 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận