Idioms & Expressions

get down to business là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

get down to business – to start talking about the subject to be discussed

bắt đầu vào việc/vấn đề chính

Example:

1. If the introductions are over I’d like to get down to business.
Nếu phần giới thiệu kết thúc, tôi muốn bắt đầu vào vấn đề chính.

2. In the Northeast and the Midwest, as a matter of course, getting down to business is the rule.
Ở vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ, theo thông lệ, bắt đầu vào công việc ngay đã là quy tắc.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 276 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận