Idioms & Expressions

give credit where credit is due là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to give credit where credit is due – to give thanks or acknowledgement to the person who deserves it

đáp lại niềm tin, đền đáp xứng đáng

Example: I will be sure to thank you when I give my speech. I always give credit where credit is due.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 153 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận