Idioms & Expressions

Give me a break là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Give me a break! – that’s ridiculous; that’s outrageous

Thật khôi hài! Đáng nực cười!

Example: You want me to pay $3 for one cookie? Give me a break!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 290 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận