Idioms & Expressions

give someone a run for one’s money là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to give someone a run for one’s money – to be strong competition

bám sát (để thắng ai), cạnh tranh gắt gao (với ai)

Example: Tina is a good tennis player and always gives me a run for my money.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 435 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận