Idioms & Expressions

go back to the drawing board là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to go back to the drawing board – to start a task over because the last try failed; to start again from the beginning

làm lại từ đầu, gầy dựng lại tất cả, trở về số không

Example: Frank’s new business failed, so he had to go back to the drawing board.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 287 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận