Idioms & Expressions

go belly-up là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to go belly-up – go bankrupt

phá sản, kiệt quệ, cạn vốn, cháy túi

Example: My company lost $3 million last year. We might go belly-up.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 162 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận