Idioms & Expressions

Good for you là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Good for you! – Good job! Well done!

Giỏi lắm, Đáng khen, Khá lắm

Example: You passed your math test? Good for you!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 892 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận