Hỏi - đáp tiếng Anh

Grandfather là ông nội hay ông ngoại?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, grandfather là từ dùng chung để chỉ bố của mẹ hoặc của bố bạn. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt grandfather là ông nội hay ông ngoại?

Trong văn viết, người bản ngữ sẽ dùng chính xác là:

  • maternal grandfather: ông ngoại
  • paternal grandfather: ông nội

Trong văn nói, những đứa cháu thường gọi ông nội hay ông ngoại của mình bằng cách gọi thân mật như: big daddy, big paw, grandpa, grampa, grandpappy, gramps, granddad, v.v.

Nếu người viết chỉ dùng “grandfather” nói chung thì chúng ta sẽ cần dựa vào bối cảnh gia đình nhân vật và mối liên hệ giữa grandfather với người bố hay người mẹ nhiều hơn để lựa chọn nghĩa cho phù hợp. Nếu không rõ, chỉ cần dùng từ trung tính như “ông tôi” là được.

(Số lượt đọc: 2.648 lần, 7 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận