Hỏi - đáp tiếng Anh

Grandmother là bà nội hay bà ngoại?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, grandmother là từ dùng chung để chỉ mẹ của mẹ hoặc của bố bạn. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt grandmother là bà nội hay bà ngoại?

Trong văn viết, người bản ngữ sẽ dùng chính xác là:

  • maternal grandmother: bà ngoại
  • paternal grandmother: bà nội

Trong văn nói, những đứa cháu thường gọi bà nội hay bà ngoại của mình bằng cách gọi thân mật như: granny, grannie, grandma, nany, nanie, nana.

Nếu người viết chỉ dùng “grandmother” nói chung thì chúng ta sẽ cần dựa vào bối cảnh gia đình nhân vật và mối liên hệ giữa grandmother với người bố hay người mẹ nhiều hơn để lựa chọn nghĩa cho phù hợp. Nếu không rõ, chỉ cần dùng từ trung tính như “bà tôi” là được.

Ví dụ trong câu chuyện cổ tích Red Riding Hood (Cô bé quàng khăn đỏ) có đoạn:

“One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother as it had been awhile since they’d seen each other.”

Dựa trên bối cảnh thì “grandmother” ở đây là bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ chứ không phải bà nội.

(Số lượt đọc: 12.855 lần, 12 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận