Idioms & Expressions

green with envy là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

green with envy: desiring another’s advantages or things

ganh, đố kỵ

Example: You won the lottery? I’m green with envy!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 55 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận