Idioms & Expressions

grow like Topsy là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

grow like Topsy: to rapidly grow or expand

phát triển/mở rộng nhanh chóng

Example:

Our small company has grown like Topsy over the past year.
Công ty nhỏ của chúng tôi đã phát triển nhanh chóng trong năm qua.

Bản dịch của Tự học Anh Ngữ

(Số lượt đọc: 120 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận