Idioms & Expressions

hang out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to hang out – to spend time (often doing nothing)

vui chơi, thảnh thơi

Example: Ted spent all of last summer hanging out by his friend’s pool.

Note: Hang out with means to keep company with someone.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 31 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận