Idioms & Expressions

have a heart of gold là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to have a heart of gold – to be very kind and giving

tấm lòng vàng, tốt bụng

Example: Alexander has a heart of gold and always thinks of others before himself.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 541 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận