Idioms & Expressions

head and shoulders above là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

head and shoulders above – far superior to

hơn hẳn, vượt trội

Example: The Boston Symphony Orchestra is head and shoulders above any other orchestra in the area.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 440 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận