Idioms & Expressions

help yourself là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

help yourself – serve yourself

dùng tự nhiên, tự làm, tự lo

Example: “Help yourselves to cookies and coffee,” said Maria before the meeting started.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 239 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận