Idioms & Expressions

In the red là gì? In the black là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cụm từ “in the red” được sử dụng để mô tả một doanh nghiệp có thu nhập âm. Trái ngược lại là cụm từ “in the black” dùng để chỉ các doanh nghiệp có lợi nhuận và khả năng tài chính ổn định.

Hai thuật ngữ này bắt nguồn từ màu mực được kế toán sử dụng để nhập các số liệu trong báo cáo tài chính. Trước khi sử dụng máy tính, kế toán ghi thu nhập bằng mực đen và chi phí bằng mực đỏ. Ví dụ: khi doanh nghiệp công bố thu nhập dương, con số này được đánh dấu bằng màu đen. Trái ngược với điều này, các khoản ghi nợ, thua lỗ và nợ được đánh dấu bằng màu đỏ.

Khi dịch thuật ở bối cảnh kinh doanh, hai cụm này có thể được dịch nghĩa như sau:

  • in the red: mắc nợ, nợ tiền, nợ nần, không có khả năng thanh toán
  • in the black: có tiền, có lời, không nợ nần gì

Lược dịch từ freshbooks.com

(Số lượt đọc: 3.829 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận