Idioms & Expressions

khóc thiếp đi trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

cry/sob oneself to sleep

khóc/thổn thức cho tới lúc thiếp ngủ đi

Example: When the evening came, she walked home and cried herself to sleep.
Khi tối đến, cô cất bước ra về và thổn thức cho tới lúc thiếp đi.

 

(Số lượt đọc: 102 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận