Idioms & Expressions

“Làm ơn mắc oán” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

“Làm ơn mắc oán” trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

Làm ơn mắc oán: No good deed goes unpunished

Câu này có nghĩa là cuộc sống thì không công bằng, con người ta có thể cố gắng làm điều tốt nhưng cuối cùng lại gặp phải nhiều rắc rối.

Example:

No Good Deed Goes Unpunished – Found an iPhone “then had my front door kicked in”.
Làm Ơn Mắc Oán – Tìm thấy một chiếc iPhone “rồi cửa trước nhà tôi bị đá hỏng”.
(Bối cảnh bài báo là một người nhặt được chiếc iPhone và nhắn tin cho chủ nhân tới nhà họ lấy, ai ngờ người mất iPhone tới đạp gãy cửa nhà người này và hầm hầm xông vào lấy chiếc điện thoại đi.)

Tự học Anh ngữ

*Ảnh: livexp.com

(Số lượt đọc: 593 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận