Idioms & Expressions

lose one’s temper là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to lose one’s temper – to become very angry

mất bình tĩnh, nổi nóng

Example: Bob always loses his temper when his kids start talking on the telephone during dinner.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 198 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận