Kinh nghiệm dịch thuật

Lưu ý cách dịch từ “client”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, nghĩa phổ biến của từ “client” là khách hàng. Đối với những bạn nào làm ở agency quảng cáo, “client” là từ thường được dùng để chỉ khách hàng và là một thuật ngữ phổ biến trong ngôn ngữ ở chốn văn phòng. Tuy nhiên, trong những bối cảnh khác, không phải lúc nào “client” cũng nên dịch là khách hàng.

Ví dụ 1:

  • Bản gốc: Over my decade of work as a researcher and clinical psychologist, “stuck” was the word most commonly used by my clients to describe the way they felt.
  • Bản dịch: Trong hơn một thập niên tôi làm nhà nghiên cứu và chuyên gia tâm lý học lâm sàng, “mắc kẹt” là từ mà các khách hàng của tôi thường hay sử dụng nhất để mô tả cảm giác của họ.

Ví dụ 2:

  • Bản gốc: Nurses at Buurtzorg know their clients intimately and care deeply for their well-being.
  • Bản dịch: Các y tá tại Buurtzorg biết rõ khách hàng của mình và quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của họ.

Ở ví dụ 1, trong bối cảnh điều trị tâm lý, từ “client” nên được dịch là “thân chủ” trong mối quan hệ tương quan với nhà trị liệu tâm lý. Ở ví dụ 2, trong bối cảnh điều trị y tế, từ “client” nên được dịch là “bệnh nhân” trong mối quan hệ tương quan với các y tá.

Trong tiếng Anh, về mặt bản chất của dịch vụ điều trị tâm lý và y tế, mối quan hệ giữa người điều trị và người tiếp nhận điều trị cũng giống như mối quan hệ sòng phẳng giữa bên cung cấp dịch vụ (người bán) và bên sử dụng dịch vụ (khách hàng). Tuy nhiên, tùy theo văn cảnh mà người dịch cần có sự linh hoạt điều chỉnh để bản dịch đa dạng hơn chứ không cứng nhắc bám theo nghĩa phổ biến.

(Số lượt đọc: 125 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận