Tongue Twister

Luyện phát âm “s” với bài “Seashells by the Seashore”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tongue twister là trò chơi líu lưỡi vui nhộn dùng để thử thách khả năng phát âm của chúng ta. Ở góc độ học tiếng Anh, bạn có thể sử dụng tongue twister để giúp luyện tập phát âm ở một số âm nhất định. Bài tongue twister này rất hoàn hảo để thực hành cách phát âm “s”.

Hãy sử dụng nhiều hơi để bật âm “s” như tiếng xì. Nhớ rằng âm “s” là vô thanh – bạn phát âm mà không rung dây thanh quản.

Seashells by the Seashore
She sells seashells by the seashore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I’m sure she sells seashore shells.

Dịch:
Vỏ sò bên bờ biển
Nàng bán vỏ sò bên bờ biển.
Vỏ sò nàng bán cam đoan vỏ sò.
Vì thế nếu nàng bán vỏ sò trên bờ biển,
Tôi cam đoan nàng bán vỏ sò biển.

Cải thiện cách phát âm “s”

Âm “s” là vô thanh, đôi khi nó bị nhầm lẫn với âm “z” là hữu thanh (bạn rung dây thanh quản khi phát âm) hoặc âm “sh” cũng là vô thanh. Hãy thực hành phát âm những âm khác biệt này với các minimal pairs – những từ có sự khác biệt giữa âm “s”, “z” và “sh”. Ví dụ:

  • sip – ship – zip
  • sea – z – she
  • sign – shine
  • zap – sap

Cảm nhận sự khác biệt giữa âm vô thanh và hữu thanh

Đặt tay lên cổ họng của bạn và nói “sea” (biển), bạn sẽ cảm nhận không có độ rung nào khi phát âm “s” – một âm vô thanh. Đặt tay lên cổ họng và nói “zebra” (ngựa vằn), bạn sẽ cảm thấy có độ rung khi phát âm “z” – một âm hữu thanh.

Theo Kenneth Beare, ThoughtCo.
Dịch & hiệu đính: Chơn Linh

(Số lượt đọc: 172 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận