Idioms & Expressions

make a bundle là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to make a bundle – to make a lot of money

khấm khá, hái ra tiền

Example: Sara made a bundle selling her old fur coats on eBay, a website where you can buy and sell used things.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 6.636 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận