Idioms & Expressions

make or break something là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

make or break something: to make something a success or a failure
(yếu tố) quyết định thành bại / thành công hay thất bại
(yếu tố) một mất một còn, ăn thua

Examples:
She has the power to make or break your career.
Cô ấy có khả năng quyết định thành công hay thất bại cho sự nghiệp của bạn.

Tự học Anh ngữ

Ảnh: Razvan Chisu

(Số lượt đọc: 86 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận