Idioms & Expressions

make up your mind là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to make up one’s mind – to reach a decision, to decide

quyết định, dứt khoát

Example: Stephanie cpuldn’t make up her mind whether to attend Harvard or Stanford. Finally, she chose Stanford.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 358 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận