Idioms & Expressions

mum’s the word là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

mum’s the word: let’s keep quiet about this; I agree not to tell anyone about this

kín miệng, đừng hé môi, đừng nói với ai, không phổ biến

Example: Please don’t tell anybody about our new project. Remember: Mum’s the word!

Nguồn gốc: Từ “mum” ở đây không có nghĩa là “mẹ” mà bắt nguồn từ tiếng thì thầm “mmmmm” (kiểu như ừm ờ trong tiếng Việt), âm thanh phát ra khi chuẩn bị tiết lộ một bí mật gì đó.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 394 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận