Idioms & Expressions

out of this world là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

out of this world – delicious

ngon tuyệt trần, ngon không gì bằng

Example: Mmm, I love your chickend soup. It’s out of this world!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 189 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận