Idioms & Expressions

over one’s head là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

over one’s head – beyond one’s understanding

quá cao, ngoài tầm hiểu biết

Example: The professor was speaking over our heads. None of us could understand him.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 157 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận