Idioms & Expressions

pay someone a compliment là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to pay someone a compliment: to give someone a compliment, to offer someone an admiring comment

khen ngợi

Example: Isn’t it wonderful to pay someone a compliment? It makes them feel good, and it doesn’t cost you anything.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 5.657 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận