Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt cách dùng anyway / anyways / any way

Pinterest LinkedIn Tumblr

SAI: Who reads my paper anyways?
ĐÚNG: Who reads my paper anyway?

Anyway là một trạng từ (adverb), có nghĩa là “bất kể” (regardless) hoặc “dù sao đi nữa / bất kể chuyện gì” (in any event). VD:

  • Penelope never completes her homework assignments, but she expects to go to college anyway.
    Penelope không bao giờ hoàn thành bài tập về nhà, nhưng dù sao đi nữa cô ấy cũng mong được vào đại học.

Any way là một cụm từ (phrase), có nghĩa là “bất kỳ cách nào”. VD:

  • Our dog tries to get out of his pen any way he can.
    Chú chó của chúng tôi cố gắng thoát khỏi chuồng của nó bằng bất kỳ cách nào nó có thể.

Anyways là một cách viết hay nói không chuẩn và cần tránh dùng.

Theo Maeve Maddox
Tự học Anh ngữ dịch

(Số lượt đọc: 512 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận