Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt “compare A to B” và “compare A with B”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Cách phân biệt “compare A to B” và “compare A with B” đơn giản như sau:

  • compare A to B: so sánh khác loại, tính chất
  • compare A with B: so sánh cùng loại, tính chất

Hãy xem qua ví dụ sau:

  1. He compared the heart to a pump.
    Anh ấy so sánh trái tim với cái máy bơm.
  2. I compared this copy with the original.
    Tôi so sánh bản sao với bản gốc.

Ở ví dụ 1, trái tim và cái máy bơm là hai sự vật khác loại => sử dụng compare A to B
Ở ví dụ 2, bản sao với bản gốc là hai sự vật cùng loại => compare A with B

*Ảnh: DESIGNECOLOGIST

(Số lượt đọc: 51 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận