Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt each và every

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, each every là hai từ được sử dụng phổ biến trong văn viết và văn nói. Đây là những từ đồng nghĩa, tuy nhiên lại không thể thay thế cho nhau trong nhiều tình huống. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng each và every, từ đó phân biệt những điểm khác biệt của hai từ này. 

Sự khác biệt giữa each và every 

Trong tiếng Anh, each đóng vai trò vừa là một tính từ, vừa là một đại từ. Each có nghĩa là mỗi người, mỗi vật, mỗi cái, được dùng trong câu có từ 2 đối tượng trở lên, được coi là độc lập với nhau. 

Ví dụ:

 • Câu sai: She wears an earring in every ear.
 • Câu đúng: She wears an earring in each ear. (Cô ấy đeo bông tai ở mỗi bên tai.) 

Khi chỉ có 2 đối tượng trong một nhóm, bạn có thể sử dụng cả each hoặc both. Một từ đồng nghĩa với eachanother. Tuy nhiên, another thường sử dụng trong những tình huống mang tính trang trọng, nghiêm túc hơn. 

Every cũng giống như each, mang nghĩa là mỗi, mọi,… Tuy nhiên, every là tính từ được dùng để chỉ tất cả các thành viên trong một nhóm nào đó, có từ 3 đối tượng trở lên. Bạn không thể dùng every khi chỉ có 2 đối tượng trong một nhóm. Ở nhiều trường hợp, bạn có thể thay every bằng all mà câu vẫn giữ nguyên vẹn ý.  

Ví dụ:

 • Each boys grows up to be a man.
 • Every boys grows up to be a man. (Mỗi cậu bé lớn lên đều trở thành một người đàn ông.) 

Hai câu ví dụ trên có cùng nghĩa, tuy nhiên câu ví dụ đầu sử dụng each để nói riêng về mỗi cậu bé, trong khi every lại chỉ về nhóm chung tất cả những bé trai. Hai câu với hai sắc thái diễn đạt hơi khác biệt, nhưng lại hoàn toàn giống nhau về nghĩa. 

Cách sử dụng each và every trong câu 

Để biết được nên sử dụng each hay every, trước tiên bạn cần chú ý đến danh từ hoặc chủ từ trong câu. Each có thể được sử dụng cùng với danh từ số nhiều (plural nouns), trong khi every lại không. 

Khi sử dụng each đi cùng với danh từ số nhiều, chúng ta phải sử dụng cấu trúc “each of the…”

Ví dụ:

 • Câu sai: Every of the plants needs sunlight.
 • Câu đúng: Each of the plants needs sunlight. (Mỗi cái cây đều cần đến ánh sáng mặt trời.) 

Bước tiếp theo, bạn cần xác định là bạn đang đề cập đến các cá nhân trong một nhóm hay toàn bộ nhóm. Nếu câu trả lời là cá nhân trong một nhóm, hãy sử dụng each. Nếu đó là toàn bộ nhóm, hãy sử dụng every. 

Ngoài ra, chúng ta thường dùng every khi nói về một hành động lặp đi lặp lại thường xuyên. Trong trường hợp này, each có thể dùng được nhưng không phổ biến. 

Ví dụ:

 • I eat breakfast every morning. 
 • I eat breakfast each morning. (Tôi ăn sáng mỗi sáng.) 

Nguồn tham khảo bài viết:

 • krisamerikos 
 • grammarly 
 • ejoy 

(Số lượt đọc: 91 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận