Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt “few” và “a few”, “little” và “a little”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, hai cặp từ “few” và “a few” cũng như “little” và “a little” thường rất dễ gây nhầm lẫn trong cách sử dụng, và đây cũng là bẫy thường xuất hiện trong các kỳ thi trắc nghiệm.

Mẹo phân biệt đơn giản như sau:

Negative meaning
(Nghĩa phủ định)
Positive meaning
(Nghĩa khẳng định)
FEW = hầu như không có + NOUN đếm được A FEW = có một ít + NOUN số nhiều đếm được
LITTLE = hầu như không có + NOUN không đếm được A LITTLE = có một ít + NOUN số nhiều không đếm được

Ví dụ:

 1. Can you speak English? (Bạn có thể nói tiếng Anh không?)
  – Yes, a little. (Vâng, tôi biết nói một chút tiếng Anh)
  – No, little. (Không, tôi hầu như không biết nói tiếng Anh)
 2. Do you have many friends? (Bạn có nhiều bạn bè không?)
  – Yes, I have a few. (Vâng, tôi có một vài người bạn)
  – No, I have few. (Không, tôi hầu như không có bạn)
 3. Very few came to the press conference, and very little was disclosed.
  (Rất ít người đến buổi họp báo, và rất ít tin tức được tiết lộ)
 4. If you are in need of money, a few of us can lend you a little.
  (Nếu bạn đang cần tiền, một vài người trong số chúng tôi có thể cho bạn mượn một ít tiền)

Biên soạn dựa theo giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: 童 彤

(Số lượt đọc: 62 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận