Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt “many” và “much”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, cặp từ “many” và “much” thường rất dễ gây nhầm lẫn trong cách sử dụng, và đây cũng là bẫy thường xuất hiện trong các kỳ thi trắc nghiệm.

Mẹo phân biệt đơn giản như sau:

MANY 
= lots (of)
= a great many
= a good many
= A LOT (of) + Noun đếm được
MUCH
= a great deal
= a good deal
(không dùng ở thể phủ định)
= A LOT (of)
PLENTY (of)
+ Noun không đếm được

Ví dụ:

 1. You’ve got lots of letters while I haven’t got many.
  (Bạn có rất nhiều thư trong khi tôi không có nhiều)
 2. Many of us will come to the party.
  (Nhiều người trong số chúng tôi sẽ đến bữa tiệc)
 3. She collects records and she has a great many.
  (Cô ấy thu thập hồ sơ và cô ấy có rất nhiều hồ sơ)
 4. Much of what you say is true.
  (Phần lớn những gì bạn nói là đúng)
 5. Your car uses a great deal of petrol, but mine doesn’t consume much.
  (Xe của bạn sử dụng rất nhiều xăng, nhưng xe của tôi thì không sử dụng nhiều)

Biên soạn dựa theo giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Grahame Jenkins

 

(Số lượt đọc: 67 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận