Idioms & Expressions

pipe dream là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

pipe dream – an unrealistic hope

hy vọng hão huyền

Example: Susan would llike to move to New Zealand and write romance novels, but she knows that’s just a pipe dream.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 164 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận