state-of-the-art: the best and most modern of its type

hiện đại nhất, tân tiến nhất

Example:

Our health centre have state-of-the-art exercise equipment in large, air-conditioned rooms.
Trung tâm sức khỏe của chúng tôi được trang bị thiết bị tập luyện hiện đại nhất trong những phòng lớn có điều hòa.

(Visited 23 times, 1 visits today)