Hỏi - đáp tiếng Anh

Sự khác biệt giữa cách dùng “to” và “so as to / in order to”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong văn viết hay văn nói, nhiều người không phân biệt được cách dùng toso as to / in order to mà thường dùng như nhau. Mặc dù về ngữ nghĩa thì cả hai đều có nghĩa là “để” (làm gì đó), nhưng về mặt văn phạm thì cần phân biệt rõ hai cách dùng vì mỗi cách sẽ dẫn tới một hàm nghĩa khác nhau.

Hãy xem qua 2 câu ví dụ sau:

 1. He sent his son into the garden to play with other children.
  Ông ấy gửi con vào công viên để chơi với những đứa trẻ khác.
 2. He sent his son into the garden so as to have some peace.
  Ông ấy gửi con vào công viên để có chút bình yên.

Về mặt văn phạm, bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

 • TO-infinitive có thể đề cập tới Object của động từ chính trong câu.
 • SO AS TO hay IN ORDER TO infinitive phải được sử dụng để đề cập tới Subject của động từ chính trong câu.

Như vậy, trong câu ví dụ (1), cụm trạng từ “to play with other children” chỉ về Object là “his son”. Trong khi đó ở ví dụ (2), cụm trạng từ “so as to have some peace” lại chỉ về Subject là “He” đầu câu. Khi nói, viết hay dịch thuật, nếu bạn không nắm chắc 2 điểm này thì dễ dùng lẫn lộn, khiến cho người nghe hay đọc hiểu sai ý bạn muốn nói.

Trong khía cạnh dịch thuật, để làm rõ hơn thì bạn có thể dịch 2 câu trên theo hướng sau:

 1. He sent his son into the garden to play with other children.
  Ông ấy gửi con vào công viên để con chơi với những đứa trẻ khác.
  => Nhắc lại Object để làm rõ cụm trạng từ bổ nghĩa cho đứa con chứ không phải ông bố.
 2. He sent his son into the garden so as to have some peace.
  Ông ấy gửi con vào công viên để có chút bình yên.
(Số lượt đọc: 55 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận