Idioms & Expressions

take it easy là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to take it easy – relax, don’t worry

cứ tự nhiên, thoải mái, bình tĩnh

Example: You lost your keys? Take it easy. I’m sure you’ll find them.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 65 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận