take up the baton – accept a particular duty or responsibility

nhận lãnh trách nhiệm, đón nhận một nhiệm vụ

Example: It was left to the capital’s campuses to take up the baton.

Synonyms:
– pick up the baton
– take over
– take control
– take charge

Trong bộ môn chạy tiếp sức, các thành viên trong cùng đội sẽ hỗ trợ và tiếp sức cho nhau. “Baton” chính là cây gậy dùng để chuyền tay nhau giữa các thành viên trong đội khi chạy.

Nguồn: Oxford Dictionaries
Bản dịch của Chơn Linh

(Visited 2.871 times, 1 visits today)