Idioms & Expressions

that’s the break là gì? those are the break là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

that’s or those are the breaks – when something bad happens and you can’t do anything about it

đành vậy thôi, đành chịu, biết sao được, thế kẹt

Example: By the time we got to the theater, the new Harry Potter movie was already sold out. Oh well, that’s the breaks!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 164 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận