Idioms & Expressions

the penny drops là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

the penny drops – If the penny drops, you suddenly understand something

khoảnh khắc giác ngộ, bất chợt hiểu ra vấn đề

Example: She looked confused for a moment, then suddenly the penny dropped.
Cô ấy trông có vẻ bối rối trong giây lát, rồi bất chợt hiểu ra vấn đề.

Nguồn: Cambridge Dictionaries
Bản dịch của Chơn Linh

(Số lượt đọc: 20 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận