Idioms & Expressions

there’s no accounting for taste là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 there’s no accounting for taste – it’s impossible to explain individual likes and dislikes

Mỗi người mỗi ý, sở thích mỗi người không thể giải thích 

Example: Ted likes to put sugar on his spaghetti. I guess there’s no accounting for taste.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 63 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận