Idioms & Expressions

throw someone under the bus là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

throw someone under the bus: to do something harmful to someone else in order to gain an advantage for yourself

làm hại một người, hy sinh ai đó, bán đứng ai đó, phản bội ai đó (vì lý do ích kỷ)

Example:

1. He will throw you under the bus to save his own status in the company.
Anh ta sẽ hại bạn để giữ địa vị của mình trong công ty.

2. I’m not going to throw my friend under the bus for something he did 25 years ago.
Tôi sẽ không bán đứng bạn mình vì điều mà anh ấy đã làm 25 năm trước.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 148 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận