Idioms & Expressions

to get canned là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to get canned – to lose one’s job, to get fired

bị đuổi, bị cho nghỉ việc

Example: Lisa is a lousy secretary. She deserves to get canned!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 243 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận