Idioms & Expressions

to get or to have under one’s belt là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to get or to have under one’s belt – to have or to get experience

có kinh nghiệm, đã từng (trải qua)

Example: Ernie needs to get an MBA under his belt to get the job he wants.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 267 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận