Idioms & Expressions

to hang in there là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to hang in there – to persevere, not to give up

cứ kiên trì, đừng bỏ cuộc, đừng nản

Example: Hang in there, Don! Your invention will soon be a success.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 7 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận