Idioms & Expressions

to set eyes on là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to set eyes on – to look at, to see for the first time

thoạt trông thấy, gặp lần đầu, mới gặp

Example: Ted was in love from the moment he set eyes on Amber.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 24 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận