Kinh nghiệm dịch thuật

Từ “anthropologist” nên dịch là nhà nhân chủng học hay nhà nhân loại học?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong nhiều bản dịch sách báo hiện hành, từ “anthropologist” thường được dịch là “nhà nhân chủng học”.

Với giới chuyên môn trong lĩnh vực nhân học, cách dùng này bị cho là dễ khiến người ta hiểu theo nghĩa hẹp, vì “nhân chủng học” chỉ là một nhánh trong “nhân học” (hay “nhân loại học”) chuyên nghiên cứu về hình thể của những chủng tộc xa xưa (còn gọi là phân ngành “nhân học hình thể” – physical anthropology).

Khái niệm “nhân học” thì rộng hơn nhiều, bao gồm việc nghiên cứu về nhiều khía cạnh của loài người trong các xã hội từ quá khứ đến hiện tại. Do vậy từ “anthropologist” dịch là “nhà nhân học” hay “nhà nhân loại học” sẽ chuẩn hơn.

Trước đây khi chưa có ngành Nhân học chính thức ở Việt Nam thì hầu hết tài liệu đều dịch là “nhân chủng học”, còn hiện tại các tài liệu chuyên ngành đã chuyển sang cách dùng mới bao quát hơn.

Ảnh: Anouk Pappers 

(Số lượt đọc: 233 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận