Idioms & Expressions

under one’s breath là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

under one’s breath – quietly, in a whisper

thì thầm, nói nhỏ

Example: Mike agreed to take out the garbage, saying under his breath, “I always do the dirty work around here.”

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 191 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận